Przygotowanie do badania

Badanie moczu

Przed planowanym badaniem moczu zaleca siÄ™ unikania znacznych wysiÅ‚ków fizycznych. Przynajmniej dzień przed planowanym oddaniem moczu do badania zaleca siÄ™ powstrzymanie od stosunków pÅ‚ciowych.

W okresie okoÅ‚omenstruacyjnym i w czasie menstruacji  należy  rozważyć  celowość badania,Pacjent powinien zaopatrzyć siÄ™ w jednorazowe naczynie przeznaczone do pobrania moczu, do badań bakteriologicznych pojemnik ten musi być jaÅ‚owy.

Oddanie moczu musi być poprzedzone dokładnym umyciem narządów sąsiadujących z ujściem cewki moczowej, przy użyciu wody i mydła.

Najczęściej stosuje siÄ™ pobranie moczu drogÄ… mikcji, ze Å›rodkowego strumienia, jakkolwiek w przypadku badania  w kierunku Chlamydia trachomatis należy oddać pierwszy strumień.

Pobranie moczu ze środkowego strumienia

PierwszÄ… porcjÄ™ moczu wydalić do toalety, nastÄ™pnie bez przerywania mikcji, ok. 50 ml moczu oddać do przygotowanego naczynia, końcowÄ… porcjÄ™ moczu oddać do toalety. Pojemnik zamknąć.

Pierwsza poranna próbka moczu

Pierwsza próbka, po zazwyczaj 8-godzinnej nocnej przerwie ( inkubacja w pęcherzu moczowym), jest uważana za standartową próbkę do badania ogólnego.

Przypadkowa( przygodna) próbka moczu

Oddana o dowolnej porze, w dowolnej objÄ™toÅ›ci, bez przygotowania chorego. Jest wykorzystywana do badań ze wskazań dorażnych.

Dobowa zbiórka moczu

Mocz należy zbierać do dużego ( ok.2-2,5 litra )pojemnika z podziaÅ‚kÄ…. ZbiórkÄ™ należy rozpocząć w godzinach rannych np.7,00  i zakończyć dnia nastÄ™pnego, o tej samej godzinie. PierwszÄ… porannÄ… porcjÄ™ moczu odrzucić ( oddać do toalety).Wszystkie nastÄ™pne porcje moczu zbierać do przygotowanego naczynia, Å‚Ä…cznie z porcjÄ… porannÄ… nastÄ™pnego dnia.

Przez cały okres zbiórki pojemnik trzymać w ciemnym i chłodnym miejscu.

Po zakończeniu zbiórki caÅ‚ość zebranego moczu zmierzyć i zapisać w ml objÄ™tość.. Mocz wymieszać i porcjÄ™ 30-50 ml odlać do pojemnika do badania moczu.

Pobrany mocz jak najszybciej dostarczyć do laboratorium. JeÅ›li próbka musi być przechowywana, to najlepiej        w temperaturze lodówki.

Pobranie moczu u noworodków i niemowląt, osób obłożnie chorych

Mocz najczęściej jest pobierany do jałowego woreczka, przylepianego w okolicy krocza. Aby metoda była obarczona jak najmniejszym błędem, należy całą powierzchnię skóry, do której przylepiamy woreczek, dokładnie umyć wodą z mydłem i dobrze spłukać przegotowaną wodą, a następnie wysuszyć czystą chusteczką higieniczną. Dziecko powinno być w pozycji pionowej, a woreczek należy odkleić tuż po oddaniu moczu. Nie należy zbierać kilku mikcji (,,aby było więcej").

Trzeba pamiÄ™tać, że nawet przy takim postÄ™powaniu możemy otrzymać wynik badania bakteriologicznego faÅ‚szywie dodatni,zdarza siÄ™ to w 60-80% przypadków.

Badanie krwi

W celu zapewnienia poprawnej interpretacji wyników, zaleca siÄ™ pobieranie krwi do badań rutynowych w godzinach rannych ( 7,00- 10,00 ), na czczo ( w miarÄ™ możliwoÅ›ci pacjent nie powinien przyjmować posiÅ‚ku od godz.18,00 do godziny pobrania ).

Wzależności od badania,dopuszcza się możliwość pobierania materiału w innych porach, z zaznaczeniem godziny pobrania. Pacjent przed pobraniem powinien odpocząć w pozycji siedzącej.

Bezwzględnie ,,na czczo", ze względu na zmiany po posiłku, należy pobierać:

morfologiÄ™ krwi ( leukocyty,PLT) , OB,  glukozÄ™ i TTG , parametry gospodarki lipidowejenzymy trawienne ( AspAT,AlAT,GGTP,amylaza,fosfataza alk.), LDH,  bilirubina,  kwas moczowy,  biaÅ‚ko caÅ‚kowite,  fosfor,  wapń , magnez , żelazo,  parametry koagulologiczne (  INR, APTT, fibrynogen ), insulina , C-peptyd .

Zachować stałą porę pobierania krwi, ze względu na rytm dobowy:

żelazo ,fosfor,  potas,  cynk,  miedż,  kortyzol,  aldosteron,  ACTH,  prolaktyna,  FSH,  LH, TSH,  Hormon wzrostu, PTH,  testosteron,  DHEA,  17-OH PGN,  erytropoetyna.

Uwaga: Decyzja o czasie pobrania krwi uzależniona jest od celu badania.

WzależnoÅ›ci od wskazań,kazdy z powyższych parametrów może być pobierany o dowolnej porze,ale interpretacja wyników badania przez lekarza zlecajÄ…cego powinna uwzglÄ™dniać czas pobrania materiaÅ‚u.

Badanie kału

Niewielką ilość kału, porcja wielkości orzecha laskowego, pobieramy do czystego pojemniczka, zaopatrzonego w łopatkę.Istotne jest, aby materiał pochodził z różnych miejsc tej samej porcji kału.

Do badań bakteriologicznych pobieramy materiaÅ‚ ,,na wymazówkÄ™".

Próbkę do czasu dostarczenia do laboratorium trzymać w temperaturze lodówki.

Badanie nasienia

MateriaÅ‚ należy pobrać drogÄ… masturbacji, po ok.3-5 dniach wstrzemiężliwoÅ›ci seksualnej. Nasienie pobiera siÄ™   do jednorazowego pojemnika ( jak do badania ogólnego moczu, do badań bakteriologicznych pojemnik musi być jaÅ‚owy ).

Pobranie nasienia musi być poprzedzone dokładnym umyciem ( wodą z mydłem, opłukaniem i osuszeniem chusteczką higieniczną ) narządów sąsiadujących z ujściem nasieniowodu.

Materiał należy dostarczyć do laboratorium do 30 minut, chroniąc przed wychłodzeniem.

2008-09-04

HostGrafia