Usługi

Świadczymy usługi, wykonując badania laboratoryjne w materiale biologicznym typu: krew,
mocz, kał, plwocina, sperma, wydzielina i inne. Wykonujemy badania bakteriologiczne ,
mykologiczne oraz genetyczne.


ObsÅ‚ugujemy pacjentów PZOZ-ów oraz pacjentów nie posiadajÄ…cych skierowaÅ„.
Wykonujemy badania dla placówek weterynaryjnych.


W naszym Laboratorium najważniejszy jest pacjent, którego oczekiwania, jeÅ›li nie sÄ… sprzeczne z politykÄ… Laboratorium, sÄ… zawsze speÅ‚niane. Wykwalifikowani i kompetentni pracownicy zawsze sÅ‚uży informacjÄ…, udzielajÄ… konsultacji zwiÄ…zanych z doborem badaÅ„ laboratoryjnych, a także ich znaczeniem diagnostycznym i interpretacjÄ… wydawanych wyników badaÅ„.

Promujemy prawidÅ‚owy styl życia poprzez edukacjÄ™ prozdrowotnÄ….

http://zdrowieinatura.blogspot.com/

 

 

 

2008-09-11

HostGrafia