Personel

Laboratorium zatrudnia pracowników, których wykształcenie, wiedza techniczna i doświadczenie zawodowe zapewniają odpowiednią jakość świadczonych usług.


Obecnie pracują tu cztery osoby: 2 diagnostów laboratoryjnych oraz 2 techników analityki medycznej, pod nadzorem merytorycznym specjalisty analityki klinicznej II stopnia.


Ten profesjonalny zespół, znajacy zakresy swoich uprawnień, obowiÄ…zków i odpowiedzialnoÅ›ci gwarantuje wysokÄ… jakość wykonywanej pracy.

2008-09-11

HostGrafia