Polityka jakości

Celem dziaÅ‚ania Laboratorium jest Å›wiadczenie usÅ‚ug laboratoryjnych o najwyższym standardzie, postÄ™powanie zgodnie z zasadami etyki medycznej, dbaÅ‚ość o dobro pacjenta oraz speÅ‚nianie wymagań zleceniodawców.


Politykę jakości realizujemy poprzez:
* realizacjÄ™ wszystkich zadań przez kompetentnych i doÅ›wiadczonych pracowników
* utrzymanie wymaganych kwalifikacji pracowników poprzez systematyczne szkolenia, rozbudzanie Å›wiadomoÅ›ci   pracowników w odniesieniu do odpowiedzialnoÅ›ci za jakość
* wykonywanie badań zgodnie z najnowszymi osiÄ…gniÄ™ciami w diagnostyce laboratoryjnej, stosowanie zwalidowanych metod badawczych
* systematyczne prowadzenie wewnÄ™trznej kontroli jakoÅ›ci badań
* uczestniczenie w miÄ™dzynarodowych badaniach porównawczych w ramach krajowej i miÄ™dzynarodowej, zewnÄ™trznej kontroli jakoÅ›ci badań, w celu uzyskania niezależnej i obiektywnej oceny naszej pracy
* rozpoznawanie potrzeb i oczekiwań klientów, ustalenie wymagań w zakresie jego obsÅ‚ugi.
* wykrywanie i korygowanie słabych ogniw w systemie zarządzania jakością, aby nie dopuścić do nieprawidłowości


Wdrożenie i stałe doskonalenie systemu zarządzania jakością ma na celu osiągnięcie mocnej i trwałej pozycji na rynku usług laboratoryjnych.

2008-09-11

HostGrafia