Ganoderma lucidum -eliksir zdrowia, szczupłej sylwetki i urody

PostÄ™p cywilizacyjny, obok znacznych korzyÅ›ci, np. wynalazków, które podnoszÄ… jakość naszego życia, przyniósÅ‚ też zjawiska negatywne – szereg globalnie wystÄ™pujÄ…cych chorób, zwanych „chorobami cywilizacyjnymi”, „chorobami XXI wieku”. Należą do nich m.in. choroby sercowo-naczyniowe, cukrzyca, choroby przewodu pokarmowego, nowotwory, alergie. Do gÅ‚ównych przyczyn ich wystÄ™powania można zaliczyć nieprawidÅ‚owe żywienie, maÅ‚Ä… aktywność fizycznÄ…, palenie papierosów, postÄ™pujÄ…ce uprzemysÅ‚owienie, wzrost napiÄ™cia nerwowego i sytuacji stresowych, skażenie Å›rodowiska i haÅ‚as.

PoÅ‚owa sukcesu w walce z chorobami cywilizacyjnymi to odpowiedni – zdrowy styl życia. Systematyczne i dÅ‚ugofalowe dbanie o zdrowie, może przynieść dÅ‚ugotrwaÅ‚y oczekiwany efekt.

Ganoderma lucidum, jako Å›rodek znany i stosowany od ponad 2000 lat, szczególnie wspomaga profilaktykÄ™:

- grypy, wzmacniajÄ…c zdolnoÅ›ci organizmu do obrony przed różnorodnymi infekcjami wirusowymi;

- chorób wÄ…troby, przyspieszajÄ…c procesy detoksykacji organizmu i chroniÄ…c wÄ…trobÄ™ przed fizjologicznymi i biologicznymi czynnikami niszczÄ…cymi;

- schorzeń układu pokarmowego, regulując procesy trawienia;
 
- chorób ukÅ‚adu krwionoÅ›nego (zmniejszajÄ…c m.in. ryzyko zawaÅ‚ów mięśnia sercowego i mózgu, zachorowaÅ„ na tÄ™tniaki, wylewy krwi do mózgu, redukujÄ…c poziom cholesterolu, zapobiegajÄ…c narastaniu zmian miażdżycowych);

- chorób nowotworowych dziÄ™ki skutecznemu wzmacnianiu naturalnej odpornoÅ›ci organizmu;

- oraz wielu innych dolegliwości.

DziÄ™ki produktom z GanodermÄ… lucidum ( Reishi ) możesz bez wiÄ™kszego wysiÅ‚ku zadbać o swoje zdrowie i dobrÄ… formÄ™ na co dzieÅ„. Ze wzglÄ™du na swoje wszechstronne wÅ‚aÅ›ciwoÅ›ci Ganoderma lucidum znajduje zastosowanie jako suplement  diety, dodatek do pysznego napój, czy kosmetyków.

StosujÄ…c produkty z GanodermÄ… lucidum ( Reishi )  nie tylko utrzymujesz swój organizm w dobrej kondycji, dostarczasz mu energii niezbÄ™dnej do aktywnego i efektywnego funkcjonowania, ale też pomagasz zapobiegać wielu chorobom i dolegliwoÅ›ciom.

Produkty z GanodermÄ… sÄ… ważnym elementem na drodze do zachowania i przywracania zdrowia. 

Więcej na www.ganoexcell.pl

2011-02-06

HostGrafia