CA 125

 

nazwa parametru

ANTYGEN CA 125

stosowane nazwy/skróty

CA 125

nr procedury badawczej

 

czas oczekiwania na wynik

2 dni

materiał do badania

krew żylna ,surowica

uwagi szczególne

 

znaczenie kliniczne

Antygen CA 125 jest glikoproteinÄ… o masie molowej , który wiąże siÄ™ z przeciwciaÅ‚em monoklonalnym OC125 i M11. Antygen ten jest obecny w opÅ‚uc­nej, otrzewnej i osierdziu oraz w nabÅ‚onkach jajowodów trzonu i szyjki macicy. Stężenie CA 125 w surowicy wzrasta w nowotworowych i nienowotworowych chorobach tych tka­nek, jak również w ciąży i podczas krwawienia miesiÄ™czne­go. W praktyce klinicznej badanie CA 125 głównie ma zastosowanie w monitorowaniu leczenia raka jajnika i w wy­krywaniu jego wznowy.

 

Badanie CA 125 w surowicy nie powinno być uży­wane jako test przesiewowy u kobiet dla wykrywania raków jajnika ,z uwagi na jego maÅ‚Ä… specyficzność diagnostycznÄ…. Znaczny odsetek kobiet z wczesnymi stadiami raków dróg rodnych ma stężenie CA 125 w surowicy w zakresie warto­Å›ci referencyjnych.

 

 

 

 

wartości referencyjne

 

metoda

 

HostGrafia