D - dimery

 

nazwa parametru

D-DIMERY

stosowane nazwy/skróty

DD

nr procedury badawczej

 

czas oczekiwania na wynik

1 dzień

materiał do badania

krew żylna,osocze cytrynianowe

uwagi szczególne

 

znaczenie kliniczne

D-dimery sÄ… końcowymi produktami fibrynolizy

Poziom D-dimerów wzrasta pod wpływem stresu, wysiłku fizycznego, w stanach niedotlenienia,procesach nowotworowych, zakrzepowo-zatorowych, w czasie leczenia trombolitycznego oraz zespole DIC.

U zdrowych ludzi występują ich śladowe ilości .

wartości referencyjne

0 - 0,50 ng/ml

metoda

lateksowa

HostGrafia