GFR

 

nazwa parametru

GFR wg MDRD

stosowane nazwy/skróty

GFR, FILTRACJA KŁĘBUSZKOWA

nr procedury badawczej

 

czas oczekiwania na wynik

1 dzień

materiał do badania

krew żylna,surowica

uwagi szczególne

PESEL/data urodzenia,płeć

znaczenie kliniczne

Wielkość GFR jest wyliczana wg.wzoru MDRD,

dla osób powyżej 18 roku życia. Wynik podawany jest pod wynikiem kreatyniny w surowicy krwi.

 

wartości referencyjne

norma: pow. 60 ml/min/1,73m2

 

wynik poniżej 60 ml/min/1,73m2, utrzymujący się dłużej niż 3 miesiące jest podstawą do rozpoznania przewlekłej choroby nerek.

metoda

kolorymetryczna,kinetyczna met.ozn.kreatyniny

A-25 BioSystems

 

HostGrafia