-i-

INR

 

nazwa parametru

CZAS PROTROMBINOWY

stosowane nazwy/skróty

PT, INR, WSKAŻNIK PROTROMBINOWY

nr procedury badawczej

 

czas oczekiwania na wynik

1 dzień

materiał do badania

krew żylna, osocze cytrynianowe

uwagi szczególne

zalecane pobieranie rano,na czczo

znaczenie kliniczne

APTT jest miarą zewnątrzpochodnego układu aktywacji protrombiny.Zal,eżny jest od czynników V, VII,X oraz protrombiny i fibrynogenu.Nie zależy od liczby płytek krwi.

Wydłużenie czasu protrombinowego występuje w niedoborze wit.K, chorobach wątroby, przy leczeniu antykoagulantami doustnymi oraz zespole DIC.

 

wartości referencyjne

INR 0,80 - 1,20

Wskażnik protrombinowy 80 - 120 %

metoda

pomiar czasu powstawania skrzepu

koagulometr K-3002 OPTIC

HostGrafia