Kinaza fosfokreatynowa

 

nazwa parametru

KINAZA FOSFOKREATYNOWA

stosowane nazwy/skróty

CPK

CK

nr procedury badawczej

 

czas oczekiwania na wynik

1 dzień

materiał do badania

krew żylna,surowica

uwagi szczególne

próbkę chronić przed światłem

znaczenie kliniczne

Kinaza fosfokreatynowa jest enzymem swoistym dla mięśni szkieletowych oraz mięśnia sercowego.Jej aktywność wzrasta ,gdy dochodzi do martwicy lub regeneracji mięśni.

 

Zwiększenie jej aktywności w surowicy stwierdza się w:

chorobach mięsnia sercowego - zawał,choroba wiencowa,zapalenie mięśnia sercowego, zapalenie wsierdzia i osierdzia,

w chorobach mięśni szkieletowych: uszkodzeniach,urazach lub martwicy ,

postępującej dystrofii mięśniowej.

 

Wzrost aktywności CK w surowicy obserwuje się także w wyniku nadmiernego wysiłku fizycznego, ostrego zatrucia alkoholem, włośnicy, po leczeniu niektórymi lekami.

wartości referencyjne

 

metoda

kolorymetryczna,kinetyczna wg.IFCC

A-25 BioSystems

HostGrafia