Potas w surowicy

 

nazwa parametru

POTAS

 

stosowane nazwy/skróty

K

nr procedury badawczej

 

czas oczekiwania na wynik

1 dzień

materiał do badania

krew żylna,surowica

uwagi szczególne

bez Å›ladów hemolizy

 

znaczenie kliniczne

Jon potasowy jest gÅ‚ównym kationem wewnÄ…trzkomórkowym. Stosunek stężenia sodu do stężenia potasu wynosi u osób zdrowych 16,5 - 17.Oznaczanie pozwala monitorować równowagÄ™ wodno-elektrolitowÄ… i kwasowo-zasadowÄ….

Wzrost stężenia potasu w surowicy obserwujemy w stanach gdy dochodzi do zmniejszenia objÄ™toÅ›ci pÅ‚ynu pozakomórkowego tj.odwodnienie,gorÄ…czka,zmniej-szonego wydalania przez nerki, zmniejszonego wychwytywania przez komórki tj.stanach dÅ‚ugotrwaÅ‚ej hipoglikemii oraz przejÅ›ciu potasu z komórek do pÅ‚ynu pozakomórkowego w :niedotlenieniu tkanek, zawale miÄ™snia sercowego, dychawicy oskrzelowej oraz po niektórych lekach.

 

Spadek wystÄ™puje w wielu niedoborach pokarmowych, utracie przez przewód pokarmowy, utracie przez nerki oraz wskutek stosowania wielu leków i antybiotyków.

 

wartości referencyjne

3,5 - 5,10 mmol/l

metoda

potencjometria bezpośrednia

Easy electrolytes - Medica

HostGrafia