Sód w surowicy

 

nazwa parametru

SóD W SUROWICY

 

stosowane nazwy/skróty

Na

nr procedury badawczej

 

czas oczekiwania na wynik

1 dzień

materiał do badania

krew żylna,surowica

uwagi szczególne

bez śladów hemolizy

 

znaczenie kliniczne

Jon sodowy jest głównym kationem płynu pozakomórkowego.

Każdemu zaburzeniu równowagi sodowej towarzyszy zmiana objÄ™toÅ›ci i (lub) ciÅ›nienia osmotycznego pÅ‚ynu pozakomórkowego. HomeostazÄ™ sodu w organiżmie zapewnia ukÅ‚ad hormonalnej regulacji wydalania sodu i wody : system renina-angiotensyna-aldosteron-wazopresyna oraz przedsionkowy czynnik natriuretyczny ANF.Badanie stężenia sodu jest wykorzystywane w diagnostyce i monitorowaniu zaburzeń równowagi wodno-elektrolitowej i kwasowo-zasadowej.

Stany kliniczne związane z hipo- lub hipernatremią to:wymioty, biegunki, wysoka gorączka, hiperglikemia, oparzenia, niewydolność serca, nerek i wątroby, częste krwotoki,zaburzenia hormonalne,niewydolność kory nadnerczy,okres przedmiesiączkowy,hiperwentylacja.

 

wartości referencyjne

135 - 145 mmol/l

metoda

potencjometria bezpośrednia

Easy electrolytes - Medica

HostGrafia