Wapń całkowity w surowicy

 

nazwa parametru

WAPŃ

 

stosowane nazwy/skróty

Ca

nr procedury badawczej

 

czas oczekiwania na wynik

1 dzień

materiał do badania

krew żylna,surowica

uwagi szczególne

bez Å›ladów hemolizy,

krew pobierana rano, na czczo

znaczenie kliniczne

WapÅ„ jest pierwiastkiem wystÄ™pujÄ…cym w organiżmie czÅ‚owieka w najwiÄ™kszym stężeniu.99% wapnia zawarte jest w koÅ›ciach, pozostaÅ‚a ilość znajduje siÄ™ w przestrzeni miÄ™dzykomórkowej i komórkowej.W osoczu jest go zaledwie 0,01%.Fizjologicznie czynny jest wapÅ„ zjonizowany.Jako jon dwuwartoÅ›ciowy bierze udziaÅ‚ w procesach krzepniÄ™cia krwi, przewodnictwie nerwowym i mięśniowym, reguluje przepuszczalność bÅ‚on komórkowych.

Jego oznaczanie jest podstawowym parametrem w diagnostyce zaburzeń metabolicznych kości.

Jego poziom monitoruje siÄ™ w zaburzeniach endokrynologicznych,chorobach nerek,nowotworach oraz w celu optymalizacji leczenia farmakologicznego.

 

Wzrost stężenia wapnia w surowicy obserwujemy w chorobach nadnerczy, niewydolnoÅ›ci krążenia, nowotworach koÅ›ci, chorobach nerek , sarkoidozie, wskutek zażywania niektórych leków oraz po wysiÅ‚ku fizycznym.

 

Spadek wystÄ™puje w wielu niedoborach pokarmowych, utracie przez przewód pokarmowy, utracie przez nerki oraz wskutek stosowania wielu leków i antybiotyków.

 

wartości referencyjne

8,8 - 10,7 mg/dl

metoda

kolorymetryczna, MTB

A-25 BioSystems

HostGrafia