Albuminy w surowicy

 

nazwa parametru

ALBUMINA

stosowane nazwy/skróty

 

nr procedury badawczej

 

czas oczekiwania na wynik

1 dzień

materiał do badania

krew żylna ,surowica

uwagi szczególne

zalecane pobieranie na czczo

znaczenie kliniczne

Albumina w surowicy stanowi ok. 60% biaÅ‚ka caÅ‚kowitego. Syntetyzowana jest w wÄ…trobie.Jest odpowiedzialna za utrzymanie objÄ™toÅ›ci krwi krążącej. Jest biaÅ‚kiem o dużej pojemnoÅ›ci i niskim powino­wactwie wiÄ…zania jonów (Ca, Mg, Zn) oraz różnych metabo­litów sÅ‚abo rozpuszczalnych w wodzie (kwasy tÅ‚uszczowe, bilirubina, kwas moczowy). Wiąże hormony (T4, T3, kortyzol), leki (salicylany, barbiturany, sulfonamidy, antybiotyki), aminokwasy.

Działanie leków wiążących się z albuminą (np. kortykosterydy) spotęgowane jest w hipoalbuminemii.

Fizjologiczna hipoalbuminemia występuje u dzieci dotrzeciego miesiąca życia, u kobiet w trzecim trymestrze ciąży.

 

Pozycja ciaÅ‚a i aktywność fizyczna wpÅ‚ywajÄ… na poziom albuminy. U pacjentów hospitalizowanych stężenie albumin jest niższe. Ucisk naczyń podczas pobierania krwi oraz "praca rÄ™kÄ…" mogÄ… spowodować wzrost stężenia biaÅ‚ka w surowicy.

 

wartości referencyjne

 

metoda

 

HostGrafia