Antygen CA 15-3

 

nazwa parametru

ANTYGEN Ca 15-3

stosowane nazwy/skróty

Ca 15-3

nr procedury badawczej

 

czas oczekiwania na wynik

2 dni

materiał do badania

krew żylna ,surowica

uwagi szczególne

 

znaczenie kliniczne

Antygen CA 15-3 jest glikoproteinÄ… (o budowie podobnej do mucyny), który wiąże siÄ™ z przeciwciaÅ‚ami monoklonalnymi: 115D8 (przeciw lipoproteinie mleka) i DF3 (przeciw frakcji bÅ‚on plazmatycznych izolowanych z raka piersi). Podwyż­szone stężenie tego antygenu w surowicy stwierdza siÄ™ w rakach piersi, jajników i pÅ‚uc. W praktyce klinicznej badanie CA 15-3 głównie ma zastosowanie w monitorowaniu lecze­nia raka piersi i w wykrywaniu jego wznowy.

Badanie CA 15-3 w surowicy nie powinno być uży­wane jako test przesiewowy u kobiet dla wykrywania raków piersi z uwagi na maÅ‚Ä… jego specyficzność diagnostycznÄ….

 

 

wartości referencyjne

 

metoda

 

HostGrafia