Antygen CA 19-9

 

nazwa parametru

ANTYGEN CA 19-9

stosowane nazwy/skróty

CA 19-9

nr procedury badawczej

 

czas oczekiwania na wynik

2 dni

materiał do badania

krew żylna ,surowica

uwagi szczególne

 

znaczenie kliniczne

Antygen CA 19-9 jest glikoproteinÄ… (o podobnej budowie do mucyny) o dużej masie czÄ…steczkowej, który wiąże siÄ™ z przeciwciaÅ‚em monoklonalnym 1116NS 19.9. CA 19-9 jest obecny w komórkach nabÅ‚onkowych trzustki, żoÅ‚Ä…dka, wÄ…­troby, pÄ™cherzyka żółciowego, okrężnicy i pÅ‚uc; stężenie te­go antygenu wzrasta w nowotworowych i nienowotworowych zmianach tych tkanek. Antygen CA 19-9 nie wystÄ™puje u lu­dzi z fenotypem Lewisa b.

W praktyce kliniczej badanie CA 19-9 głównie ma zastosowanie w różnicowaniu, dajÄ…cych podobne objawy kliniczne, nowotworowych i nienowotworo­wych zmian w trzustce.

Bardzo rzadko stwierdza siÄ™ pod­wyższone stężenie CA 19-9 w surowicy u pacjentów z Å‚agodnymi zmianami w trzustce.

Jednoczesne oznaczenia stężenia CA 19-9

i antygenu CEA zwiÄ™ksza specyficzność diagnostycznÄ… w rozpoznawaniu raka żoÅ‚Ä…dka.Ze wzglÄ™du na wielonarzÄ…dowÄ… lokalizacjÄ™ antyge­nu CA 19-9 specyficzność diagnostyczna testu jest maÅ‚a.

 

wartości referencyjne

 

metoda

 

HostGrafia