Antygen karcynoembrionalny

 

nazwa parametru

ANTYGEN RAKOWO-PŁODOWY CEA

stosowane nazwy/skróty

CEA, CARCINO-EMBRIONALNY ANTYGEN

nr procedury badawczej

 

czas oczekiwania na wynik

2 dni

materiał do badania

krew żylna ,surowica

uwagi szczególne

 

znaczenie kliniczne

Antygen rakowo-pÅ‚odowy (carcinoembrionic antigen; CEA) jest glikoproteinÄ… o masie molowej, który zawiera liczne domeny tkankowe. Pierwotnie CEA byÅ‚ uzna­wany jako marker nowotworów jelit jednakże stężenie tego anty­genu w surowicy wzrasta także w przypadku zmian nowotworowych i nienowotworowych wielu innych tkanek. W przewodzie pokarmowym antygen umiejscowiony jest w glikokaliksie komórek nabÅ‚onkowych, skÄ…d uwalniany jest do jego Å›wiatÅ‚a. W praktyce klinicznej badanie CEA głównie ma zastosowanie w wykrywaniu wznowy raków odbytu i je­lita grubego po leczeniu chirurgicznym.

Badanie CEA nie powinno być używane jako test przesiewowy w wykrywaniu nowotworów zÅ‚oÅ›liwych z uwagi na maÅ‚Ä… jego specyficzność diagnostycznÄ…. CEA wykazuje również maÅ‚Ä… przydatność w monitorowaniu leczenia nowo­tworów zÅ‚oÅ›liwych. Prawdopodobieństwo wzrostu stężenia CEA w surowicy jest wiÄ™ksze niż biaÅ‚ka pÅ‚odowego alfa (AFP) u pacjentów z nieprawidÅ‚owym obrazem ultrasono-graficznym wÄ…troby odpowiadajÄ…cym przerzutom do tego narzÄ…du.

 

wartości referencyjne

 

metoda

 

HostGrafia