Antykoagulant tocznia

 

nazwa parametru

KRĽŻĽCY ANTYKOAGULANT

stosowane nazwy/skróty

 

nr procedury badawczej

 

czas oczekiwania na wynik

1 dzień

materiał do badania

krew żylna ,osocze cytrynianowe

uwagi szczególne

 

znaczenie kliniczne

Obecność krążącego antykoagulantu podejrzewa siÄ™ zawsze, gdy wystÄ™puje prze­dÅ‚użenie jednego z badań zależnych od fosfolipidów, najczęściej APTT. Kolejne badanie APTT wykonuje siÄ™ po dodaniu prawidÅ‚owego osocza do osocza chorego. W przypadku skorygowania APTT chodzi o niedobór jednego z czynników krzep­niÄ™cia; w przypadku braku korekcji - o wystÄ™powanie krążącego antykoagulantu. Krążące przeciwciaÅ‚a to najczęściej przeciwciaÅ‚a antyfosfolipidowe. Spotyka siÄ™ je w przebiegu chorób z uwalnianiem antygenów lipidowych indukujÄ…cych powstawa­nie przeciwciaÅ‚ (toczeń, przewlekÅ‚e zapalenia wÄ…troby, zespół antyfosfolipidowy). Obecność krążących przeciwciaÅ‚ nie wywoÅ‚uje krwotoków, ale stwarza podwyż­szone ryzyko zakrzepów.

 

 

wartości referencyjne

 

metoda

 

HostGrafia