Antygen HBs

nazwa parametru

ANTYGEN HBs

stosowane nazwy/skróty

HBs, HBs Ag

nr procedury badawczej

 

czas oczekiwania na wynik

1 dzień

materiał do badania

krew żylna,surowica

uwagi szczególne

 

znaczenie kliniczne

HBsAg jest podstawowym markerem serologicznym wirusowego ostrego lub przewlekłego zapalenia wątroby.

Test HBs w połączeniu z informacjami klinicznymi jest rutynowo stosowany do rozpoznawania zakażenia HBV, oraz monitorowania stanu zakażonych osób.Może być wykrywany 2-10 tygodni przed wystąpiemiem żółtaczki.

 Markery wzw typu B:

HBs-antygen powierzchniowy wirusa B

HBc -antygen rdzeniowy wirusa B

HBe- antygen e wirusa B,jego obecność Å›wiadczy         o zakażnoÅ›ci

anty-HBs,p/c

anty-HBc,p/c

anty-HBe, p/c -ich obecność świadczy o braku zakażności

HBV PCR ilościowo,jakościowo

wartości referencyjne

w.ujemny/-/, niereaktywny

metoda

metoda EIA - Immulite

HostGrafia