AspAT

 

nazwa parametru

AMINOTRANSFERAZA ASPARAGINIANOWA

stosowane nazwy/skróty

ASPAT, AST

SGOT, GOT

TRANSAMINAZA ASPARAGINIANOWA

nr procedury badawczej

 

czas oczekiwania na wynik

1 dzień

materiał do badania

krew żylna,surowica

uwagi szczególne

zalecane pobieranie na czczo,

znaczenie kliniczne

Jest to enzym wewnątrzkomórkowy, jego najwyższe stężenie występuje w mięśniu sercowym, wątrobie, mięśniach szkieletowych, nerkach i erytrocytach.

Podwyższenie jego aktywnościwskazuje na uszkodzenie komórek danego narządu.

Stosowana w diagnostyce laboratoryjnej chorób wątroby, mięśni szkieletowych oraz mięśnia sercowego.

 

wartości referencyjne

 

metoda

kolorymetryczna,kinetyczna wg.IFCC

A-25 BioSystems

HostGrafia