AlAT

 

nazwa parametru

AMINOTRANSFERAZA ALANINOWA

stosowane nazwy/skróty

ALAT, ALT

SGPT, GPT

TRANSAMINAZA ALANINOWA

nr procedury badawczej

 

czas oczekiwania na wynik

1 dzień

materiał do badania

krew żylna,surowica

uwagi szczególne

zalecane pobieranie na czczo,

znaczenie kliniczne

ALAT jest enzymem wskażnikowym,narządowo nieswoistym. Jej wzrost następuje w wyniku uszkodzenia komórek lub zwiększenia przepuszczalności błon komórkowych.

Wykorzystywana jest w diagnostyce chorób wątroby:wirusowe zapalenie wątroby, żółtaczka zastoinowa, marskość wątroby, alkoholowe uszkodzenie wątroby, nowotwory.

Niektóre leki powodują przejściowe zwiększenie jej aktywności w surowicy krwi.

Niskie wartości aktywności ALAT obserwuje się w niedoborze witaminy B6.

wartości referencyjne

 

metoda

kolorymetryczna,kinetyczna wg.IFCC

A-25 BioSystems

HostGrafia