APTT

 

nazwa parametru

CZAS CZʌCIOWEJ TROMBOPLASTYNY PO AKTYWACJI

stosowane nazwy/skróty

czas K-K, APTT,

nr procedury badawczej

 

czas oczekiwania na wynik

1 dzień

materiał do badania

krew żylna, osocze cytrynianowe

uwagi szczególne

zalecane pobieranie rano,na czczo

znaczenie kliniczne

APTT jest miarą wewnątrzpochodnego układu aktywacji krzepnięcia.APTT nie zależy od liczby płytek krwi.Zależy od czynników II,V. VIII,IX,XI,XII.

Test ten stosowany jest jako badanie przesiewowe pod kątem występowania koagulopatii, do kontroli przedoperacyjnej, kontroli leczenia heparyną oraz do diagnostyki różnicowej skaz krwotocznych.

 

wartości referencyjne

22 - 39 sekund

metoda

pomiar czasu powstawania skrzepu

koagulometr K-3002 OPTIC

HostGrafia